پلاستر آستری  

پلاستر آستری

پلاستر آستری "پرشین" یک اندود پایه سیمانی است که با افزودن مواد پلیمری، خواص چسبندگی و کارایی آن بهبود یافته است.

ادامه مطلب: پلاستر آستری

پلاستر سفید  

پلاستر سفید

این اندود به صورت یک لایه یا چند لایه نازک جهت استفاده به عنوان پوشش لایه نهایی دیوار و سقف کاربرد دارد.

ادامه مطلب: پلاستر سفید

پلاستر خاکستری  

پلاستر خاکستری

پلاستر خاکستری "پرشین" یک اندود پایه سیمانی است که با افزودن مواد پلیمری، خواص چسبندگی و کارایی آن بهبود یافته است. این اندود به صورت یک لایه یا چند لایه نازک جهت استفاده به عنوان آستر دیوار و سقف کاربرد دارد.

ادامه مطلب: پلاستر خاکستری

مطالب مرتبط  

:
گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس