بتونه کاسماتیک - مش 200  

بتونه مش 200

این بتونه به صورت یک لایه یا چند لایه نازک جهت استفاده به عنوان پوشش لایه نهایی سطح دیوار و سقف کاربرد دارد.

ادامه مطلب: بتونه کاسماتیک - مش 200

بتونه کاسماتیک - مش 45  

بتونه مش 45

این بتونه به صورت یک لایه یا چند لایه جهت استفاده به عنوان پوشش لایه زیرین سطح دیوار و سقف کاربرد دارد.

ادامه مطلب: بتونه کاسماتیک - مش 45

بتونه کاسماتیک - مش 20  

بتونه مش 20

این بتونه به صورت یک لایه یا چند لایه جهت استفاده به عنوان پوشش لایه زیرین سطح دیوار و سقف کاربرد دارد.

ادامه مطلب: بتونه کاسماتیک - مش 20

مطالب مرتبط  

گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس
گروه ساختمانی پرشین سازه توس